โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
105/1 หมู่ที่ 11 ถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่  ตำบลควนกรด  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
ผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/01/2018
ปรับปรุง 04/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 43952
Page Views 47554
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนพิชัยสิทยธิ์ศึกษา ฉวาง
2 โรงเรียนประสานศิลป์ศึกษา ฉวาง
3 โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ กะเปียด ฉวาง
4 โรงเรียนวัดกะเปียด กะเปียด ฉวาง
5 โรงเรียนบ้านคลองขัน กะเปียด ฉวาง
6 โรงเรียนไพบูลย์วิทยา ฉวาง ฉวาง
7 โรงเรียนฉวางสงเคราะห์ ฉวาง ฉวาง
8 โรงเรียนฉวาง ฉวาง ฉวาง
9 โรงเรียนอักษรวิทย์ ฉวาง ฉวาง
10 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด ฉวาง ฉวาง
11 โรงเรียนวัดวังม่วง ฉวาง ฉวาง
12 โรงเรียนวัดควนสูง ฉวาง ฉวาง
13 โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ ฉวาง ฉวาง 075481202
14 โรงเรียนบ้านปากน้ำ ฉวาง ฉวาง 075-481416
15 โรงเรียนวัดโคกเมรุ นากะชะ ฉวาง
16 โรงเรียนวัดมะเฟือง นากะชะ ฉวาง
17 โรงเรียนบ้านนาเส โรงเรียนดีประจำตำบลนากะชะ นากะชะ ฉวาง 0-7576-2528
18 โรงเรียนวัดนาเขลียง นาเขลียง ฉวาง
19 โรงเรียนบ้านโคกมะขาม นาเขลียง ฉวาง
20 โรงเรียนวัดควนยูง นาแว ฉวาง
21 โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ นาแว ฉวาง
22 โรงเรียนวัดศิลา นาแว ฉวาง
23 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ นาแว ฉวาง
24 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว นาแว ฉวาง
25 โรงเรียนบ้านสวนอาย ละอาย ฉวาง
26 โรงเรียนอนุบาลบุญญธิดา ละอาย ฉวาง
27 โรงเรียนบ้านเศลาใต้ ละอาย ฉวาง
28 โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ ละอาย ฉวาง
29 โรงเรียนบ้านทอนวังปราง ละอาย ฉวาง 075-361614
30 โรงเรียนบ้านป่าพาด ละอาย ฉวาง 082-2762660
31 โรงเรียนวัดมะปรางงาม ละอาย ฉวาง
32 โรงเรียนบ้านโคกยาง ละอาย ฉวาง
33 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญอาภา หลักช้าง ฉวาง
34 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม ห้วยปริก ฉวาง 08-1273-1952
35 โรงเรียนบ้านคลองสาย ห้วยปริก ฉวาง 075450020
36 โรงเรียนบ้านห้วยปริก ห้วยปริก ฉวาง
37 โรงเรียนเจริญมิตร ไม้เรียง ฉวาง
38 โรงเรียนบ้านกันละ ไม้เรียง ฉวาง
39 โรงเรียนวัดหาดสูง ไม้เรียง ฉวาง 07-671238
40 โรงเรียนวัดไม้เรียง ไม้เรียง ฉวาง
41 โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว ไม้เรียง ฉวาง 0-7540-8271
42 โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ไม้เรียง ฉวาง
43 โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง ไสหร้า ฉวาง
44 โรงเรียนวัดควนสะตอ ไสหร้า ฉวาง
45 โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร ไสหร้า ฉวาง
46 โรงเรียนสหวิทยากร ไสหร้า ฉวาง
47 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ไสหร้า ฉวาง
48 โรงเรียนเจริญวิทย์ ไสหร้า ฉวาง 075-486737
49 โรงเรียนวัดโคกหาด ไสหร้า ฉวาง
50 โรงเรียนบ้านควน ไสหร้า ฉวาง 0-7548-1419
51 โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล ไสหร้า ฉวาง
52 โรงเรียนวัดควนส้าน ช้างกลาง ช้างกลาง
53 โรงเรียนบ้านจันดี ช้างกลาง ช้างกลาง
54 โรงเรียนบ้านคลองงา ช้างกลาง ช้างกลาง
55 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน ช้างกลาง ช้างกลาง
56 โรงเรียนบ้านคลองกุย ช้างกลาง ช้างกลาง
57 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา ช้างกลาง ช้างกลาง
58 โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 ช้างกลาง ช้างกลาง
59 โรงเรียนบ้านหน้าเหมน ช้างกลาง ช้างกลาง
60 โรงเรียนบ้านกุยเหนือ ช้างกลาง ช้างกลาง
61 โรงเรียนจันดีพิทยาคม ช้างกลาง ช้างกลาง
62 โรงเรียนบ้านนา ช้างกลาง ช้างกลาง
63 โรงเรียนบ้านไทรงาม สวนขัน ช้างกลาง
64 โรงเรียนพิศิษฐ์อนุสรณ์ สวนขัน ช้างกลาง
65 โรงเรียนบ้านคลองปีกเหนือ สวนขัน ช้างกลาง
66 โรงเรียนวัดสวนขัน สวนขัน ช้างกลาง
67 โรงเรียนบ้านคลองปีก สวนขัน ช้างกลาง
68 โรงเรียนพึ่งตนเอง หลักช้าง ช้างกลาง
69 โรงเรียนวัดจันดี หลักช้าง ช้างกลาง
70 โรงเรียนบ้านควนตม หลักช้าง ช้างกลาง
71 โรงเรียนบ้านนาปราน หลักช้าง ช้างกลาง
72 โรงเรียนบ้านหนองเตย หลักช้าง ช้างกลาง
73 โรงเรียนวัดหลักช้าง หลักช้าง ช้างกลาง
74 โรงเรียนจุฑาวิทย์ ถ้ำพรรณรา
75 โรงเรียนบ้านแพรกกลาง คลองเส ถ้ำพรรณรา
76 โรงเรียนบ้านพรุวง ดุสิต ถ้ำพรรณรา 075-450028
77 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ดุสิต ถ้ำพรรณรา
78 โรงเรียนวัดสวนพิกุล ดุสิต ถ้ำพรรณรา
79 โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ ดุสิต ถ้ำพรรณรา
80 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์งาม ดุสิต ถ้ำพรรณรา
81 โรงเรียนพรรณราชลเขต ดุสิต ถ้ำพรรณรา
82 โรงเรียนบ้านวังตลับ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
83 โรงเรียนบ้านปลายเส ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
84 โรงเรียนวัดปากท่าซอง ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
85 โรงเรียนวัดควนกอ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา 075306234
86 โรงเรียนบ้านปลายรา ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
87 โรงเรียนบ้านนาพา ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา
88 โรงเรียนอนุบาลคำหง กะปาง ทุ่งสง
89 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กะปาง ทุ่งสง
90 โรงเรียนบ้านคลองตูก กะปาง ทุ่งสง
91 โรงเรียนบ้านพูน กะปาง ทุ่งสง
92 โรงเรียนวัดกะโสม กะปาง ทุ่งสง 00000000
93 โรงเรียนอนุบาลคำแหง กะปาง ทุ่งสง 0878862729, 075495153
94 โรงเรียนอนุบาลโอบอุ้มค่ายเทพสตรีศรีสุนทร กะปาง ทุ่งสง
95 โรงเรียนบ้านหน้าเขา ควนกรด ทุ่งสง
96 โรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151 ควนกรด ทุ่งสง
97 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ควนกรด ทุ่งสง
98 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ควนกรด ทุ่งสง
99 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) ชะมาย ทุ่งสง 075-412375
100 โรงเรียนบ้านพรพรหม ชะมาย ทุ่งสง 0908027993
101 โรงเรียนวัดวังหีบ ชะมาย ทุ่งสง 0818801236
102 โรงเรียนวัดเขากลาย ชะมาย ทุ่งสง
103 โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
104 โรงเรียนทุ่งสง ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
105 โรงเรียนบ้านน้ำพุ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
106 โรงเรียนมนต์หทัย ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
107 โรงเรียนมหาราช 3 ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง
108 โรงเรียนบ้านจำปา ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 0-7545-0040
109 โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง 0-7577-3275
110 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ที่วัง ทุ่งสง
111 โรงเรียนวัดควนชม ที่วัง ทุ่งสง 0899098898
112 โรงเรียนวัดก้างปลา ที่วัง ทุ่งสง 075-538311
113 โรงเรียนบ้านชายคลอง ที่วัง ทุ่งสง 0818801236
114 โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ ที่วัง ทุ่งสง 075-770035
115 โรงเรียนโรงเรียนบ้านวังยวน ที่วัง ทุ่งสง 0-7575-6078
116 โรงเรียนบ้านคอกช้าง นาหลวงเสน ทุ่งสง
117 โรงเรียนวัดศิลาราย นาหลวงเสน ทุ่งสง
118 โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง นาหลวงเสน ทุ่งสง
119 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ นาหลวงเสน ทุ่งสง
120 โรงเรียนบ้านเกาะปราง นาโพธิ์ ทุ่งสง
121 โรงเรียนบ้านบนควน นาโพธิ์ ทุ่งสง 075755369
122 โรงเรียนบ้านเกาะยวน นาโพธิ์ ทุ่งสง
123 โรงเรียนวัดวังขรี นาไม้ไผ่ ทุ่งสง
124 โรงเรียนวัดทุ่งส้าน นาไม้ไผ่ ทุ่งสง
125 โรงเรียนบ้านวังยาว นาไม้ไผ่ ทุ่งสง 075-757238
126 โรงเรียนบ้านบ่อมอง นาไม้ไผ่ ทุ่งสง 0-756620
127 โรงเรียนบ้านวังธน น้ำตก ทุ่งสง
128 โรงเรียนบ้านน้ำตก น้ำตก ทุ่งสง
129 โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด น้ำตก ทุ่งสง
130 โรงเรียนเสริมปัญญา ปากแพรก ทุ่งสง
131 โรงเรียนเจริญวัยวิทยา ปากแพรก ทุ่งสง
132 โรงเรียนอนุบาลโอบอุ้ม ปากแพรก ทุ่งสง
133 โรงเรียนรัตนศึกษาชนปรีดา ปากแพรก ทุ่งสง
134 โรงเรียนกาญจนศึกษา ปากแพรก ทุ่งสง
135 โรงเรียนเจริญวิทยา ปากแพรก ทุ่งสง
136 โรงเรียนรัตนศึกษา ปากแพรก ทุ่งสง
137 โรงเรียนสตรีทุ่งสง ปากแพรก ทุ่งสง
138 โรงเรียนวัดคงคาเจริญ หนองหงส์ ทุ่งสง 0-7541-2030
139 โรงเรียนบ้านนาป่าประชาสรรค์ หนองหงส์ ทุ่งสง
140 โรงเรียนบ้านนาเกิดผล หนองหงส์ ทุ่งสง 0-7532-8497
141 โรงเรียนบ้านคลองขุด หนองหงส์ ทุ่งสง 075302043
142 โรงเรียนบ้านเขาตาว เขาขาว ทุ่งสง
143 โรงเรียนบ้านไสส้าน เขาขาว ทุ่งสง
144 โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง เขาขาว ทุ่งสง 075-757579
145 โรงเรียนวัดนิคมคีรี เขาขาว ทุ่งสง
146 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม เขาขาว ทุ่งสง 0-7545-0035
147 โรงเรียนบ้านนาพรุ เขาโร ทุ่งสง 0-75479698
148 โรงเรียนบ้านหนองท่อม เขาโร ทุ่งสง 075774334
149 โรงเรียนวัดเขาโร เขาโร ทุ่งสง
150 โรงเรียนบ้านวังเต่า เขาโร ทุ่งสง 098-101-9009
151 โรงเรียนบ้านหนองปลิง เขาโร ทุ่งสง 075363465
152 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เขาโร ทุ่งสง 075-774347 ,089-2838340
153 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ 075-758030
154 โรงเรียนบ้านบ่อปลา กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
155 โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
156 โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ 075-354550 และ 075-450051
157 โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่
158 โรงเรียนบ้านบางปรน กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ ไม่มี
159 โรงเรียนวัดเสม็ดจวน กุแหระ ทุ่งใหญ่
160 โรงเรียนวัดคงคาเลียบ กุแหระ ทุ่งใหญ่
161 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ กุแหระ ทุ่งใหญ่ 0872684953
162 โรงเรียนราชเวชพิศาล กุแหระ ทุ่งใหญ่
163 โรงเรียนวัดภูเขาหลัก ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ 075450057
164 โรงเรียนบ้านโคกวัด ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
165 โรงเรียนวัดควนยูง ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
166 โรงเรียนบ้านวังหิน ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
167 โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่
168 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
169 โรงเรียนวัดใหม่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
170 โรงเรียนบ้านห้วยรื่น ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
171 โรงเรียนวัดคลังสินธาราม ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
172 โรงเรียนวัดขนาน ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
173 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
174 โรงเรียนบ้านก่องาม ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่
175 โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
176 โรงเรียนสุมณฑาศึกษา ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 0-7548-9237
177 โรงเรียนวัดท่ายาง ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 075489082
178 โรงเรียนบ้านบางตะเภา ท่ายาง ทุ่งใหญ่ 075-368677
179 โรงเรียนมัธยมบุญคงอุปการ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
180 โรงเรียนบ้านนาท่อม ท่ายาง ทุ่งใหญ่
181 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม ท่ายาง ทุ่งใหญ่
182 โรงเรียนไกรแก้ว ท่ายาง ทุ่งใหญ่
183 โรงเรียนบ้านพอโกบ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
184 โรงเรียนวัดควนสระบัว ท่ายาง ทุ่งใหญ่
185 โรงเรียนวิทยานุเคราะห์ ท่ายาง ทุ่งใหญ่
186 โรงเรียนวัดประดิษฐาราม บางรูป ทุ่งใหญ่
187 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด บางรูป ทุ่งใหญ่
188 โรงเรียนบ้านบางรูป บางรูป ทุ่งใหญ่
189 โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ บางรูป ทุ่งใหญ่
190 โรงเรียนบ้านควนลำภู ปริก ทุ่งใหญ่
191 โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ ปริก ทุ่งใหญ่
192 โรงเรียนบ้านหนองคล้า ปริก ทุ่งใหญ่
193 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ปริก ทุ่งใหญ่
194 โรงเรียนบ้านควนอวดพัน ปริก ทุ่งใหญ่ 0-7548-9192
195 โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์วชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ ปริก ทุ่งใหญ่
196 โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม ปริก ทุ่งใหญ่ 086-102-6326
197 โรงเรียนวัดควน ปริก ทุ่งใหญ่ 075758242
198 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ ปริก ทุ่งใหญ่
199 โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ ปริก ทุ่งใหญ่
200 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก ทุ่งสง นาบอน 0878976044
201 โรงเรียนบ้านคลองโอม ทุ่งสง นาบอน
202 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี ทุ่งสง นาบอน 075-479460
203 โรงเรียนบ้านไสยูงปัก ทุ่งสง นาบอน
204 โรงเรียนวัดหนองดี ทุ่งสง นาบอน 0-7530-0915
205 โรงเรียนสหมิตรบำรุง นาบอน นาบอน
206 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ นาบอน นาบอน
207 โรงเรียนประชาอุทิศ นาบอน นาบอน
208 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน นาบอน นาบอน
209 โรงเรียนบ้านคลองจัง (วรรณ - สิงห์อุทิศ) นาบอน นาบอน
210 โรงเรียนบ้านนาบอน นาบอน นาบอน
211 โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ นาบอน นาบอน
212 โรงเรียนบ้านหนองยาง แก้วแสน นาบอน 08-10822132 , 08-64705185
213 โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ แก้วแสน นาบอน
214 โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 แก้วแสน นาบอน
215 โรงเรียนวัดเกาะสระ แก้วแสน นาบอน
216 โรงเรียนนาบอน แก้วแสน นาบอน
217 โรงเรียนบ้านควนประ บางขัน บางขัน 086-2674004
218 โรงเรียนบ้านปากแพรก บางขัน บางขัน 0-7537-1058
219 โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บางขัน บางขัน
220 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว บางขัน บางขัน
221 โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ บางขัน บางขัน
222 โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย บางขัน บางขัน
223 โรงเรียนสมสรร บ้านนิคม บางขัน
224 โรงเรียนบ้านนาตำเสา บ้านนิคม บางขัน
225 โรงเรียนบ้านเขาวง บ้านนิคม บางขัน
226 โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน บ้านนิคม บางขัน 075-845-365
227 โรงเรียนบ้านไสยาสน์ บ้านลำนาว บางขัน 075-371199
228 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ บ้านลำนาว บางขัน
229 โรงเรียนวัดลำนาว บ้านลำนาว บางขัน ๐๗๕-๓๗๑๐๕๑
230 โรงเรียนบางขันวิทยา บ้านลำนาว บางขัน
231 โรงเรียนอนุบาลจิตพรรณ บ้านลำนาว บางขัน
232 โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ บ้านลำนาว บางขัน
233 โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 บ้านลำนาว บางขัน 075450074
234 โรงเรียนบ้านหนองเจ วังหิน บางขัน
235 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) วังหิน บางขัน
236 โรงเรียนบ้านสวน วังหิน บางขัน
237 โรงเรียนวัดวังหิน วังหิน บางขัน
238 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง กะทูน พิปูน
239 โรงเรียนวัดปากจัง กะทูน พิปูน
240 โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 กะทูน พิปูน
241 โรงเรียนวัดนางเอื้อย กะทูน พิปูน
242 โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว ควนกลาง พิปูน
243 โรงเรียนบ้านวังวัว ควนกลาง พิปูน
244 โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว ควนกลาง พิปูน
245 โรงเรียนวัดมังคลาราม พิปูน พิปูน 0-7549-9010
246 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง พิปูน พิปูน
247 โรงเรียนวัดโบราณาราม พิปูน พิปูน
248 โรงเรียนอนุบาลพิปูนวิทยา พิปูน พิปูน
249 โรงเรียนวัดยางค้อม ยางค้อม พิปูน
250 โรงเรียนบ้านนาเหนือ ยางค้อม พิปูน
251 โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ ยางค้อม พิปูน 089-9082971
252 โรงเรียนบ้านปากระแนะ เขาพระ พิปูน
253 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร เขาพระ พิปูน 0-7537-2495
254 โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ เขาพระ พิปูน 0-7549-9114
255 โรงเรียนวัดหน้าเขา เขาพระ พิปูน
256 โรงเรียนวัดในไร่ เขาพระ พิปูน